2019 KPDK Toplantısı Gerçekleştirildi
19 Aralık 2019, Perşembe

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı (KPDK), 1 yıl aradan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Sekreter ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve bağlı sendikaların genel başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bundan sonra yapılacak KPDK toplantılarının gündemli olarak yapılması kararlaştırıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda gerçekleştirilen 2019’un ilk ve son KPDK toplantısında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KPDK’nın 2019’a dair istenen, beklenen ve hak edilen olumlu kararlara, kayda değer kazanımlara; sıkıntıları bitiren, sorunları çözen, haklı talep ve beklentileri hayata geçiren ortaklaşmalara hayat verecek bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini ifade etti.

kpdk2019yalcin6

“Gündemi Bilinmeyen Bir Toplantı”

Yalçın, KPDK’nın gündemsiz şekilde toplanmasını da eleştirerek, “Ne yazık ki Kurulumuzun münhasır bir gündemi bu toplantıda yok. Bir anlamda toplantı tarihi, yeri, zamanı bildirilen fakat gündemi bilinmeyen bir KPDK toplantısı daha icra edeceğiz. Ve umuyorum ki gündem maddeleri olmaksızın yaptığımız son KPDK toplantısı olur” şeklinde konuştu.

1 Ocak itibariyle hem Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla oluşan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin, hem de 2020 Merkezi Yönetim Bütçesinin yürürlüğe gireceği gerçeğini dikkate alarak KPDK taleplerini hazırladıklarını ifade eden Yalçın, “Taleplerimizi bir şema şeklinde özetlersek 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Birinci grupta; kamu görevlileri sendikacılığı mevzuatıyla kamu personel mevzuatına ilişkin paradigma değişimi gören reform ve restorasyon içeren taleplerimiz var. İkinci grupta; Toplu Sözleşme sürecinde de teklif olarak kamu işverenine sunulan, hatta bir bölümü uzlaşılan mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin taleplerimiz var. Üçüncü grupta ise; kamu personel sisteminin, kamu hizmetlerinin ve kamu yönetiminin mevcut sorunlarının çözümüne, işleyiş ve işletiminin güçlenmesine, kamu işvereninin beklentileri karşılama kapasitesinin yükseltilmesine yönelik taleplerimiz var” diye konuştu.

KPDK Gündemli Toplanacak

kpdk2019yalcin8Memur-Sen’in geçmişte gerçekleştirilen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantıları ve Toplu Sözleşme görüşmelerinde sunduğu “KPDK gündemli olarak icra edilsin” önerisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kabul edildi.

Sağlık Çalışanlarının Sorunları Yetkililere İletildi

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, toplantıda sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini dile getirdi. Durmuş, sağlık çalışanları için acil çözülmesi gereken sorunlar olduğunu belirterek, döner sermaye adaletsizliği, icap nöbetinin verilmesi ve lisans tamamlama gibi konuları bakanlık yetkililerine iletti.

SAĞLIK-SEN 2019 YILI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİ

- Döner sermaye sorunu çözülmelidir.

- 3600 Ek Gösterge artışı lisans mezunu tüm sağlık çalışanları için uygulanmalıdır.

- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavları düzenli olarak yapılmalıdır.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfında olup da gerekli şartları sağlayanlar sınavsız olarak Genel İdari Hizmetler sınıfındaki unvanlara geçirilmelidir.

- İcap nöbet ücreti tüm sağlık çalışanlarına ödenmelidir.

- Yükseköğretim kurumlarında farklı uygulanan unvan katsayıları adaletsizliği çözülmelidir

- 4/B Sözleşmeli Personel, vekil ebe/hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve ek ders karşılığı çalışanlar kadroya geçirilmelidir.

- Vekil ebe/hemşire ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının görevlerinin sona ermesi halinde kıdem tazminatı/iş sonu tazminatı almaları sağlayacak düzenleme yapılmalıdır.  

- Sağlıkta Lisans Tamamlama Uygulanması Hayata Geçirilmelidir.

- Seyyar görev tazminatı, gezici olarak gerçekleştirdikleri görevleri ifa eden tüm çalışanlara ödenmelidir.

 

PAYLAŞ :